Föreningen har fem stycken miljörum där du kan lämna ditt avfall. Samtliga miljörum tar emot hushållssopor (brännbart), samt källsortering för tidningar, hushållsbatterier, ljuskällor, plast-, pappers-, och metallförpackningar, samt vitt och färgat glas. Förutom att göra miljön en tjänst genom att källsortera, så minskar även föreningens kostnader för avfallshantering då källsorterade sopor kostar väsentligt mindre än brännbara sopor i motsvarande mängd.

Miljörummen är märkta ”Miljörum” och är lokaliserade invid gatuentréerna på Kompassgatan 5, Paradisgatan 12, 16 och 20, samt på Sjömansgatan 3.

Soprummet vid Paradisgatan 14 tar även emot grovsopor i form av elektriska apparater.