HSB Brf Lustgården är en äkta bostadsrättsförening som ligger i natursköna Masthugget, ett par hundra meter från Slottsskogen. Inom fastigheten finns 190 lägenheter med en sammanlagd boyta om cirka 13 745 m2.

Utöver bostadslägenheter förfogar föreningen även över sex affärslokaler på Fjällgatan som idag består av tre matställen, en livsmedelsbutik, en grönsaksaffär samt en mäklarfirma.

I föreningens månadsavgift ingår TV, vatten och värme, medan elförbrukningen debiteras som en separat post.

Kabel-tv, där ett grundutbud ingår, och bredbred kan fås genom Tele2 (f.d.. Comhem) eller Telia, lägenhetsinnehavaren bekostar själv sitt eget abonnemang. 

Föreningen använder ett beröringsfritt låssystem från Aptus för att hantera inpassering i fastigheten, samt för att hantera åtkomst till särskilda utrymmen såsom garage, cykelrum, tvättstugor och miljörum.

Gemensamhetslokaler
* Det finns en snickarverkstad att boka utan kostnad.
* Föreningen har ett övernattningsrum som kan hyras av delägarna
* 3 Cykelrum, i det större på 350 m2 finns en luftpump.
* Samtliga lägenheter har tillgång till flera tvättstugor med god utrustning. (6st) 4 av våra tvättstugor är renoverade och resten kommer inom kort att renoveras till nyare standard. Tvättstugorna som ingår i Aptus bokningssystem just nu är Paradisgatan 12, Kompassgatan 5 Sjömansgatan 1 & 3. På kort sikt kommer samtliga tvättstugor ha tillgång till detta.
* Det finns tre fina grillplatser på innegården som kan nyttjas av medlemmarna och boka utan kostnad.

Garage
I föreningens garage finns 162 parkeringsplatser för personbil, varav 106 knutna till specifika lägenheter och resterande 56 för uthyrning. Utöver dessa finns en småbilplats, samt 15 MC-platser till uthyrning.
Installation för laddning av fordon i garage var klart sommaren 2022. Det innebär att alla som vill ladda bilar & MC, kan ansluta sig till systemet. För att kunna ansluta sig krävs att ett separat avtal måste upprättas mellan innehavaren av p-platsen och föreningen.

Renoveringar- utförda
2010 totalrenoverades ventilationen
2010-2012 underhåll/ombyggnad av balkonger och takterrasser
2012 genomfördes injustering av värmesystem och byte av termostatventiler samt ventilation.
2014 gjordes byte av samtliga ytterfönster i hela föreningen samt ett antal balkonger renoverades.
2014/2015 renoverades lekplatsen. Under samma period renoverades även garagen och nya garageskyltar sattes upp.
2016 påbörjades ett större renoveringsarbete för trapphus, tvättstugor, och vissa gemensamma utrymmen. Ny gästlägenhet byggdes även på Paradisgatan 12.
2016 gjorde i ordning skyddsrummet till cykelgarage med bland annat kompressor.
2017 renoverades trapphusen på Sjömansgatan 1 & 3, Fjällgatan 28 och Paradisgatan 12 & Paradisgatan 14 med nya hissar mm
2017 gjordes rensning av ventilationssystemet samt en OVK och säkerhetsdörrar från SECOR installerades.
2017 8 nya lägenheter, ny tvättstuga på S3 och renoverad tvättstuga på P12.
2017 uppgradering av beröringsfria låssystemet med taggar.
2019 de äldre hissarna på Kompassgatan 5 och 7 samt Paradisgatan 20 har bytts ut mot moderna, energisnåla hissar.
2019 utfartsporten från garaget som vetter mot Sjömansgatan har bytts ut mot en ny.
2020 nedre gården har renoverats i sin helhet med nytt tätskikt och byggandet av en modern och trivsam lekplats för barn. Gångytorna i området har försetts med värme för att undvika halka.
2021 färdigrenoverades trapphus på Paradisgatan 16, 18, 20 & Kompassgatan 5, 7 med nya hissar, polerade stengolv, nya armaturer med LED belysning, nya undertak, nya säkerhetsdörrar, nya mellandörrar i glas samt alla ytskikt nymålade. Standarden i trapphusen är motsvarande nyproduktion
2021 filmades tak och balkongfronter tvättades
2022 OVK besiktning utfördes
2022 installation för laddning av fordon i garage
2023 ny LEDbelysning i garaget
2024 3 nyrenoverade tvättstugor

Pågående/Kommande
Renovering av tre tvättstugor i samma regi som resterande renoveringar av trapphus/tvättstugor samt några soprum.

Ekonomi
Föreningar planerar en ökning av avgifterna för lägenheterna med 5% inför 2024.
Vattenavgifter är ett påslag på 3% av avgiften.

El
Föreningen har idag IMD-EL vilket gör att medlemmar ingår i ett kollektivt elavtal. Detta betyder att som medlem inte behöver teckna eget elavtal utan det sköts automatiskt och förbrukningskostnaden tillkommer på avin.

För administrativ förvaltning står TidX Förvaltning AB (Org. nr. 556743-8345).
Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel utförs av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (Org. nr. 556576-7299).

Mer information om själva föreningen hittar ni under Om föreningen.

Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten.

Ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till fastighetsskötaren tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet. Ansökningsblanketter kan du få på föreningsexpeditionen eller hämta på sidan ”Blanketter”.

Enligt föreningens stadgar är styrelsen skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

I normalfallet behandlas en ansökan om medlemskap inom fyra veckor.

En medlem kan endast antas om han kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende. Föreningen godkänner inte juridisk person som köpare/ägare.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den överlåtande bostadsrätts-innehavaren. Överlåtelseavgiften motsvarar 2,5 % av gällande basbelopp.

Informationen granskad och reviderad 2024-04-14.