Föreningen HSB Brf Lustgården ligger i natursköna Masthugget, ett par hundra meter ifrån Slottsskogen. Utöver bostadsrättslägenheter förfogar föreningen över ett flertal affärslokaler och för delägare finns bland annat även gym och snickarbod att tillgå kostnadsfritt. Det finns även en mindre fest- och möteslokal med goda matlagningsmöjligheter för tiotalet gäster som föreningen hyr ut till företag och delägare i föreningen.

I föreningens månadsavgift ingår TV, vatten, och värme, medan elförbrukningen debiteras som en separat post. För närvarande har föreningen en årlig höjning av månadsavgiften om 2 %.

För administrativ förvaltning står TidX Förvaltning AB (Org. nr. 556743-8345).

Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel utförs av SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (Org. nr. 556576-7299).

Mer information om själva föreningen hittar ni under Om föreningen.

Överlåtelse

Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten.

Ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till fastighetsskötaren tillsammans med ett exemplar av överlåtelseavtalet. Ansökningsblanketter kan du få på föreningsexpeditionen eller hämta på sidan ”Blanketter”.

Enligt föreningens stadgar är styrelsen skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.

I normalfallet behandlas en ansökan om medlemskap inom fyra veckor.

En medlem kan endast antas om han kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende. Föreningen godkänner inte juridisk person som köpare/ägare.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den överlåtande bostadsrätts-innehavaren. Överlåtelseavgiften motsvarar 2,5 % av gällande basbelopp.

Informationen granskad och reviderad 2020-11-24.