HSB Brf Lustgården, org. nr. 716409-4885, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och vi gör vårt yttersta för att dina personuppgifter skyddas på bästa möjliga sätt. Syftet med denna policy är att upplysa dig om vilken information vi behandlar och hur denna används.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt leder till en viss person. Exempel på personuppgifter utöver namn och personnummer är IP-adress, e-postadress och telefonnummer, men det är inte begränsat till enbart dessa. Så kallade cookies som används av din webbläsare när du besöker webbsidor kan tillsammans med andra uppgifter leda till dig personligen och dessa är därför att betrakta som personuppgifter.

Vad vi samlar in för information

HSB Brf Lustgården använder sig av cookies på webbplatsen Vidare samlar vi in information som du själv tillhandahåller i din kontakt med oss genom de formulär som finns på webbsidan.

Mottagare av personuppgifter

HSB Brf Lustgården överlåter inte din personliga information till tredje part. Undantaget är ifall detta är påtvingat genom en laglig instans. Dina personuppgifter kan emellertid hanteras av betrodd tredje part ifall detta krävs för att administrera och underhålla våra datasystem i vilka personuppgifterna behandlas.

Cookies

Cookies används i syfte att undersöka hur webbsidan används och för att mäta t.ex. trafiken på webbplatsen.

Behandling av personuppgifter vid korrespondens

Den information du delger i kontakt med oss, antingen via e-post eller de formulär som finns på denna hemsidan sparas för att kunna handlägga och besvara dina frågor och synpunkter. Vi använder informationen för att få historik över inkomna förfrågningar i syfte att planera vår arbetstid.

Hur länge behåller vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge vi behöver för att kunna fullfölja ett åtagande och vid behov enligt lagstadgad tid. När du anmäler dig i syfte att få uppdateringar via e-post och SMS, så sparas denna informationen tills du själv väljer att avsluta sådan prenumeration, och därefter enligt lagstadgad tid.

Dina rättigheter

Du har när som helst rätt att begära en rapport om vilka personuppgifter som vi har om dig genom att begära ett så kallat registerutdrag, vilket du har rätt till att göra en gång om året. Vidare har du rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade, liksom begära att vi raderar din personliga information.

För att begära registerutdrag eller radera din information, vänligen kontakta oss via formuläret.

Ändringar i denna integritetspolicy

HSB Brf Lustgården förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning att uppdatera denna policy och publicera den nya policyn på hemsidan.

SENAST REVIDERAD: 2019-06-19