Få bostadsområden är helt problemfria och vår förening är tyvärr inget undantag. Styrelsen har beslutat att ingå avtal med HSB BOSO för att hantera problem grannar emellan såsom störningar och andra sociala problem. Då samtliga styrelseledamöter förutom HSB:s representant är delägare i föreningen kan det kännas olustigt att som styrelse diskutera svåra och känsliga ämnen med sina egna grannar.

BOSO-gruppen består av erfarna socionomer som på ett professionellt och opartiskt sätt tar sig an boendesociala problem i föreningen. BOSO gör en bedömning av vilka insatser som är lämpliga i varje enskilt fall. Ju tidigare BOSO kopplas in när problem och störningar uppstår – desto bättre resultat.

HSB BOSO kan bland annat hjälpa delägare som

  • stör eller upplever störningar från andra grannar
  • är i konflikt med varandra
  • har problem med sitt boende på grund av demens, psykisk eller fysisk sjukdom, missbruksproblem eller andra svårigheter

Om ni upplever att ni inte kommer överens med era grannar så tveka inte att vända er till HSB BOSO direkt.

Kontaktperson, HSB BOSO
Patrik Nordlund
010 – 442 20 64
patrik.nordlund@hsb.se