Välkommen till HSB Brf Lustgården! Här presenteras en hel del matnyttig information, både för dig som är nyinflyttad, men även för dig som bor här sedan länge. Du som är ny bör ta en titt på våra trivselregler, samt försäkra dig om att inte missa viktig information från föreningen genom att anmäla dig till vårt digitala nyhetsbrev och SMS-tjänst här. Om ni inte hittar det ni söker på så föreslår vi att ni använder sökfunktionen som finns i sidhuvudet. Ifall lyckan inte är med er då heller, så skickar ni ett meddelande till oss via vårt kontaktformulär.

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda lägenheten. Se nedan vilka omständigheter som godkänns.

Hur gör jag?
Du fyller i en blankett ( Blankett för andrahandsuthyrning ) och kontaktar vår administrativa förvaltningen för vidare hantering. Därefter behöver du styrelsens samtycke till andrahandsuthyrningen. Normalt hanteras inkomna ansökningar under nästkommande styrelsemöte.

Vidare läsning om att hyra ut i andra hand
Läs mer om hur andrahandsupplåtelse funkar på hyresnämndens hemsida.

Detta accepteras för andrahandsupplåtelse:

  • Studier på annan ort
  • Arbete på annan ort
  • Militärtjänstgöring
  • Fängelsevistelse
  • Provboende med partner – max 1 år!
  • Föräldrar som har köpt lägenhet till sina barn (dock kan föräldrarna inte räkna med att få tillåtelse att hyra ut lägenheten till någon annan än sina egna barn)
  • Sjukdom som medför längre tids vistelse på sjukhus eller vårdhem

I föreningen tillämpas individuell mätning och debitering av el, medan kostnad för vatten tas ut i form av ett avgiftspåslag om 2 % på boendeavgiften. Detta innebär att avtal för el och vatten hanteras helt av föreningen och avgifterna läggs direkt på din avgiftsavi.

I en del lägenheter fungerar inte elmätningen och därför tas ett schablonbelopp om 300 kr varje månad som med hjälp av en manuell avläsning korrigeras i slutet av året. Föreningen jobbar på en framtida lösning för elmätning.

Föreningen drivs av dina grannar, engagerade delägare som valt att bistå med sin tid med att t.ex. sitta i föreningens styrelse eller valberedning. Att bli mer delaktig i sitt gemensamma boende är både roligt och utvecklande och ju fler som engagerar sig desto bättre. Det finns alltid behov av fler engagerade personer i föreningen och oavsett om du har speciella superkrafter eller mest brinner för fina grillplatser för alla finns det plats för ditt engagemang. Tveka inte att kontakta valberedningen eller styrelsen om du har frågor och funderingar gällande engagemang!

Fel och brister som rör fastigheten som t.ex. trasiga dörrar eller lampor eller kalla element inomhus skall felanmälas till fastighetsägaren. Detsamma gäller fel och brister i gemensamma utrymmen. Styrelsen hanterar endast felanmälan rörande Aptus-systemet. Läs mer på vår sida om felanmälan.

Varje lägenhet har ett tillhörande lägenhetsförråd. Har du platsbrist finns möjlighet att hyra ytterligare förråd, kontakta då vår administrativa förvaltning för att ställa dig i kö.

Föreningen innehar en försäkring med bostadsrättstillägg, vilket gör att du i föreningen inte har något behov av att på egen hand teckna sådan försäkring.

Vad som ingår i denna försäkringen kan du läsa om här:

Föreningen har flera gemensamma ytor som kan nyttjas av delägare, däribland ett gym, en snickarbod och övernattningsrum. Flertalet av dessa utrymmen går att boka, vilket sker via Aptus-systemtet genom någon av Agera-tavlorna i de nyrenoverade trapphusen alternativt via AptusPortal (se länk längst ner på sidan).

En fullständig förteckning över de gemensamma lokaler och ytor som föreningen har och som kan nyttjas av dig finns här.

Varje delägare tecknar individuellt ett avtal med någon av de aktörer som erbjuder denna tjänst i fastigheten, vilket i dagsläget är Telia och ComHem.

Ifall ni upplever problem eller störningar med er internettjänst, så kontaktar ni er tjänsteleverantör direkt, eftersom detta inte hanteras av vare sig styrelsen eller fastighetsskötaren. Kontaktuppgifter finns på vår sida om felanmälan.

Föreningen har ett beröringsfritt låssystem för att komma in och ut i våra fastigheter. Vi jobbar aktivt med att få bort de fysiska nycklarna och gå över mer till denna tekniken även på andra delar av vår fastighet och syftet är att få högre säkerhet och enklare administration, något vi alla vinner på. Om du har tappat eller har problem med någon tagg, önskar returnera eller kvittera ut nya taggar, så kan du göra det under styrelsens expeditionstider.

I syfte att minska antalet taggar i omlopp debiteras nya taggar två hundra kronor styck, vilket även utgår ifall en tagg har tappats och man vill ha en ny. Trasiga taggar bytes emellertid kostnadsfritt, då skalskyddet inte äventyras. En- och tvårumslägenheter har rätt att inneha tre taggar till sin lägenhet utan debitering, och för större lägenheter är motsvarande siffra fem taggar. Detta betyder att om du har färre antal taggar än du har rätt till, kan du kostnadsfritt kvittera ut resterande. Notera att vi ser gärna att man är restriktiv med antalet taggar man har, då det innebär en risk.

Fysiska nycklar finns dock kvar till soprum och dylikt, och dessa hanteras av vår fastighetsskötare och därför måste ni göra en felanmälan ifall ni har tappat bort en nyckel eller vill ha en extra. Detta hanteras således inte av styrelsen.

Som delägare i föreningen har du rätt att nyttja en lägenhet i föreningen men det ger dig även ett underhållsansvar. På grund av tidens tand eller av andra anledningar blir det även nödvändigt att renovera eller att bygga om delar av sin lägenhet. För att säkerställa att ombyggnationer och renoveringar utförs på ett korrekt sätt utan risk för övriga delägare och utan tråkiga efterspel, är det vitalt att du känner till vad du får och inte får göra, samt vad du bör och inte bör göra. Vi har samlat den information du behöver under sidan Renovering och ombyggnation.

Läs mer om soprummen under gemensamma utrymmen.

Föreningen tillhandahåller analoga och digitala kanaler via ComHems kabel-TV-nät, vilket ingår i månadsavgiften. Upplever du problem med tjänsten kontaktar du ComHem som är leverantör. Kontaktuppgifter finns på vår sida om felanmälan.

Läs mer om tvättstugor under gemensamma utrymmen.