Akuta ärenden

Vid akuta händelser som t.ex. vattenskador eller trasiga vattenkranar, ring omedelbart

Vardagar 7:00 – 21:00
0771 – 722 722
Övriga tider
031 – 80 24 24

Övriga ärenden

Att en lampa i trapphuset är trasig, att det är kallt i lägenheten, eller andra ärenden som inte är av akut karaktär skall anmälas till föreningens fastighetsskötare via en serviceanmälan (se flik nedanför). Fastighetsskötaren är inhyrd av föreningen att hantera och avhjälpa alla typer av fel i fastigheten som inte faller på dig som lägenhetsinnehavare.

Alla åtgärder som innebär ett praktiskt eller ekonomiskt ansvar på Bostadsrättsföreningen måste först godkännas av styrelsen. Om delägare beordrar insatser utan styrelsens godkännande kommer dessa att avvisas och ansvaret åvilar då delägaren.

Innan du gör en felanmälan är det en god idé att kontrollera aktuell Driftinformation.

Görs via nätet hos SBC eller telefon vardagar 7-21

0771-722 722

Uppge HSB Bostadsrättsförening Lustgården i Göteborg

Internetuppkoppling tillhandahålls inte via föreningen, utan varje delägare väljer tjänsteleverantör själv. I fastigheten finns det huvudsakligen två aktörer. Har du bredband via koaxialkabel (”TV-uttaget”) så är det ComHem som är tjänsteleverantör. Har du bredband via ditt bredbandsuttag så är det Telia som är tjänsteleverantör.


För fel på ComHem bredband, kontakta ComHems kundservice via internet eller per telefon

0771 – 55 00 00

 


För fel på Telia bredband, kontakta Telia kundservice via internet eller per telefon

90 200

och ange gruppanslutningsnummer GA 10119.

Vid problem med kabel-TV, kontakta ComHem via internet eller telefon

0771 – 55 00 00