Akuta ärenden

Vid akuta händelser som t.ex. vattenskador eller trasiga vattenkranar, ring omedelbart

Vardagar 7:00 – 21:00      0771 – 722 722
Övriga tider                         031 – 80 24 24

Övriga ärenden

Att en lampa i trapphuset är trasig, att det är kallt i lägenheten, eller andra ärenden som inte är av akut karaktär skall anmälas till föreningens fastighetsskötare via en serviceanmälan (se flik nedanför). Fastighetsskötaren är inhyrd av föreningen att hantera och avhjälpa alla typer av fel i fastigheten som inte faller på dig som lägenhetsinnehavare.

Alla åtgärder som innebär ett praktiskt eller ekonomiskt ansvar på Bostadsrättsföreningen måste först godkännas av styrelsen. Om delägare beordrar insatser utan styrelsens godkännande kommer dessa att avvisas och ansvaret åvilar då delägaren.

Innan du gör en felanmälan är det en god idé att kontrollera aktuell Driftinformation.