Här har vi samlat lite information till dig som planerar att genomföra någon form av renovering, ombyggnation eller underhållsarbete i din lägenhet.

Tumregeln är att det krävs en ansökan hos styrelsen för alla typer av ingrepp som påverkar fastigheten (t.ex. i bärande konstruktion) samt förändringar som påverkar föreningens underhållsansvar i någon grad, t.ex. ytterdörr, värme-, vatten-, och avloppsledningar. Skriv ut och fyll i Checklista Renovering skicka därefter in dokumentet till Styrelsen info@brflustgarden.se

Att byta golv eller innerdörrar, att invändigt tapetsera eller måla om väggar och tak kräver således inte någon formell ansökan. Tänk dock på att balkonger inte får målas om, då det är förknippat med bygglov.

För din egen skull är det en god idé att säkerställa att de som utför arbetet har de behörigheter som krävs för arbetet i fråga. Om möjligt, kontrollera med respektive branschorganisation ifall det finns några certifikat du kan fråga efter.

Informationen på sidan är granskad och uppdaterad 2022-11-15.