HSB Brf Lustgården är en äkta bostadsrättsförening som färdigställdes år 1981 och bestod då av 177 lägenheter i fastigheten Olivedal 32:6. Med start år 2015 påbörjades ett omfattande renoveringsarbete av fastighetens trapphus och i samband med detta byggdes nya lägenheter på ytor som länge stått tomma och till dags dato består föreningen av 190 lägenheter med en sammanlagd boyta om cirka 13 700 m2.

Utöver bostadslägenheter förfogar föreningen även över sex affärslokaler på Fjällgatan som idag består av tre matställen, en livsmedelsbutik, en grönsaksaffär samt en mäklarfirma.

Styrelsen

Föreningens styrelse utgörs av frivilliga delägare i föreningen (samt en representant från HSB) och väljs på årsstämman som hålls det första halvåret varje år. Styrelsen har det verkställande ansvaret och sköter det strategiska arbetet vad gäller ekonomi, kommunikation och fastighetsunderhåll. I praktiken sköts dock rutinarbetet av externa parter som styrelsen anlitar. Felanmälan av trasiga dörrar, lampor och hissar hanteras av föreningens fastighetsskötare och skall således inte göras direkt till styrelsen.

Sedan årsstämman 2023 består styrelsen av följande personer:

 • Tommy Hansson   (Ordförande)
 • Ulf Netzler               (Vice ordförande)
 • Mikael Trägårdh    (Ledamot)
 • Mia Stifanic             (Ledamot)
 • Linnéa Bergstrad  (HSB-ledamot)

Önskar ni komma i kontakt med styrelsen, så görs det genom detta formulär. Notera att det inte är acceptabelt att kontakta enskilda styrelseledamöter via privat e-post, privat telefonnummer eller genom besök. Är ditt ärende av akut karaktär, gör en akut felanmälan.

Valberedningen

Valberedningen har som uppgift att till föreningsstämman lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen.
Valberedningen tar tacksamt emot din intresseanmälan för förtroendeuppdrag eller ditt förslag på personer som kan vara lämpliga och intresserade av sådana uppdrag.

Sedan årsstämman 2023 består valberedningen av:

 • Maud Eriksson        (Ordförande)
 • Mikael Westerlind
 • Baris Bicici

Önskar ni kontakta valberedningen, görs detta via e-post till valberedningen [at] brflustgarden.se

Revisorer

Föreningens revisorer är medlemmarnas kontrollorgan och har tillsammans med den auktoriserade revisorn till uppgift att genomföra ekonomisk kontroll och förvaltningskontroll. Revisorerna avger varje år en revisionsberättelse som behandlas på föreningsstämman.

De av föreningsstämman utsedda revisorerna framgår nedan:

 • Magnus Emilsson     (från BoRevision, auktoriserad revisor)
 • Viktor Stener              (ordinarie revisor)
 •  Jaqueline Calås        (revisorssuppleant)

Sidan reviderades 2023-11-14.