Nyinflyttad?

Här finns en sammanställning med matnyttig information för dig som är ny i Brf Lustgården.

Läs mer

Kontakta styrelsen

För frågor om renovering, föreningens ekonomi och organisation eller rättigheter och skyldigheter.

Läs mer

Felanmälan

Ring 020-754 754 när elementet är trasigt eller gungorna på innergården gått sönder!

Läs mer

Åter igen enkelriktad trafik som gäller i garaget.

Läs mer

Torsdag den 13 juni mellan klockan 08:00 och 16:00 kommer vi att påbörja utbyte av utfartsport till vårt garage. Under arbetet kommer utfarten att vara stängd och därför gäller dubbelriktad trafik genom infartsporten på övre plan. Arbetet kan komma att fortsätta under fredagen. Vi uppmanar er att iaktta största möjliga försiktighet under denna tid och hjälpa varandra!

Läs mer

På måndag 3/6 kommer det att arbetas med den trasiga brunnen på nedersta plan i garaget.Vi ber därför er som framför fordon i garaget att iaktta största möjliga försiktighet under måndagen.

Läs mer

Det har tidigare aviserats att det i barnvagnsrummen endast får stå barnvagnar och vi kommer inom kort att genomföra en rensning i dessa utrymmen för att säkerställa att så är fallet. Likaså kommer det att ske en rensning i cykelrummen med syftet att endast cyklar skall kvarstanna. Med detta ombeds ni som har andra föremål i dessa utrymmen att ta omhand dessa snarast då de annars kommer att bortforslas för att få kvitteras ut mot beskrivning vid en senare tidpunkt.

Läs mer

Onsdagen den 12 juni mellan klockan 08:00 och 16:00 kommer vi att rengöra vårt garage. Vi uppmanar er som har plats i garaget att lämna era platser tomma under denna tid. Om din bil eller MC står kvar så blir det svårare att göra rent och dessutom så vill vi undvika att ni får skador på era fordon under arbetets gång. Hälsningar,Styrelsen i Brf Lustgården

Läs mer

Följ på Facebook