Om ni inte hittar vad ni söker, så är det en god idé att använda sökfunktionen på sidan, då majoriteten av all allmännyttig information finns här. Ifall ni fortfarande inte hittar vad ni söker, så använder ni formuläret nedanför för att kontakta oss i styrelsen. Vi gör vårt bästa för att svara så snart som möjligt och ambitionen är att ni skall erhålla svar inom tre dagar.

Kom ihåg att fel- och serviceanmälningar hanteras av fastighetsskötaren och inte av styrelsen. Fel- och serviceanmälan hittar du längst ner på sidan.

Ange ert treställiga lägenhetsnummer (eller 0 ifall ni inte bor i föreningen).
Ange den e-postadress som ni vill få svar till.
Ange syftet med er fråga, för att vi lättare skall kunna handlägga ert ärende.
Information lagras och bibehålls endast så länge den behövs för att hantera ert ärende, varpå den raderas.
Ifall ni upplever problem med formuläret ovan, så kan ni även skicka ett mail till info [at] brflustgarden.se. Observera att svarstiden kan förlängas då det blir mer manuell handläggning.