Vi bor i flerbostadshus och är alla solidariskt ansvariga för att upprätthålla en god stämning och boendemiljö. För att kvantifiera vad detta innebär har vi tagit fram en uppsättning riktlinjer som alla i föreningen skall hålla sig efter.

En grundregel  är att den som upplever störning i första hand skall kontakta den som är upphov till störningen. I de flesta fall räcker detta för att komma tillrätta med problemet. Om detta inte är en framkomlig väg, så skall ni vända er till HSB Boso.

Vett och etikett

Matning av till exempel fåglar på gården eller från balkong är inte tillåten. Detta utgör en sanitär olägenhet och riskerar även att dra till sig fler oönskade hyresgäster i form av skadedjur och ohyra.

Ljudnivå

Den vanligaste formen av störning torde vara oönskat ljud som fortplantar sig igenom väggar, golv och tak. Man skall i möjligaste mån undvika att störa sin omgivning, men samtidigt så är det orimligt att kräva total tystnad dygnet runt, året om. I föreningen så har vi därför gemensamt kommit överens om att ljudnivån bör mellan 22.00 och 07.00 inte överstiga normal samtalston. Vidare är det en god idé om borrning och liknande aktiviteter som fortplantar sig väl i huset utförs mellan klockan 08.00 och 19.00 vardagar och mellan 10.00-19.00 på lördagar

Vid enstaka tillfällen kan det dock finnas skäl att frångå dessa förhållningsregler. Dock så hör det till god sed att man då i förväg anslår om detta i t.ex. sitt trapphus där det framgår hur man kan kontakta dig. Man får då respektera att alla kanske inte är så sugna på att lyssna på ditt kalasande fram till morgonkvisten.

Rökning

Rökning på balkong, uteplats, eller i fönster är att betrakta som en störning, alltsedan beslut på årsstämman 2012. Således får rökning inte ske där andra delägare störs av röken, vilket är bra att tänka på om man t.ex. röker på sin balkong då röken stiger till balkonger ovanför. Vidare är det strängeligen förbjudet att kasta cigarettfimpar på gården.

Gården

Vår gemensamma trädgård som vi delägare tillsammans disponerar. Biltrafik är endast tillåten vid inflyttning respektive avflyttning.

Till god sed hör även att det man plockar ut plockar man med sig. Vi är alla ansvariga för att hålla gården i fint skick, vilket även innebär att man inte lämnar skräp kvar på gården. Likaså skall leksaker plockas undan efter användning, då de utgör en olycksrisk. Katter och hundar skall vara kopplade så att de inte stör eller förorenar i sandlådor, grönytor och gångvägar. Det är även viktigt att den som utnyttjar sandlådan vid lekplatsen inte glömmer att dra för nätet för att undvika att katter eller hundar använder den.

En del av gården, den som ligger rakt utanför de två vita trähusen, tillhör vår grannförening HSB Brf Ekmans Minne. Detta betyder att de möbler och grillar som står där inte är till för boende i Brf Lustgården. Marken får man gärna nyttja, men precis som med vår egen gård gäller att man lämnar platsen i representabelt skick och plockar med sig sitt skräp.

Tvättstugor

Regler för bokning och användning är anslaget vid varje tvättstuga. Detta gäller även skötsel och rengöring efter användning. Generellt gäller att städa efter sig och sköta tvättstugan väl så att maskinerna och utrustningen håller länge.

Det är tillåtet att använda andra tvättstugor än de som tillhör din trappuppgång.

När du är klar med tvättiden glöm inte att ta bort din bricka (eller parkera den) om du inte tänker boka ny tid direkt. Om någon av maskinerna är trasig var vänlig felanmäl omgående till fastighetsskötaren.

Ekonomi

Vår Bostadsrättsföreningen har en enda inkomstkälla och det är våra årsavgifter som vi alla betalar. Vi har inga andra inkomster som vi kan använda om vi får ökade kostnader. Därför är det mycket viktigt att vi alla hjälps åt att spara i smått och stort t.ex. genom att följa regler ang. sopsortering m.m. Läs mer om föreningens ekonomi.

Grillning

Grillning är endast tillåten på de tre befintliga grillplatserna som finns på gården (övre grillplatsen, grillplatsen vid gräskullen Ekmans Minne, nedre grillplatsen). För att du skall kunna planera sammankomster så kan du boka grillplatserna via Aptus-systemet och det som gäller då är först till kvarn. Den som har bokat grillplatsen har företräde ifall det är flera som gör anspråk på grillplatsen samtidigt.

Skadegörelse och inbrott

Tillsammans kan vi förhindra en del av inbrotten och skadegörelsen. Det är viktigt att alla lås håller en viss säkerhetsstandard. Vi måste också hjälpas åt att hålla dörrarna till våra gemensamma utrymmen låsta.

Alla medlemmar måste hjälpas åt att så snart man upptäcker ett fel på våra gemensamma utrymmen anmälas detta till fastighetsskötaren. Genom att i tid anmäla små skador kan man förhindra stora skador och därigenom kostnader för Bostadsrättsföreningen.

Vid inbrott ska en kopia på polisanmälan lämnas till föreningen via kontaktformuläret, i och med att föreningens försäkringsbolag kan behövas kontaktas.

Förändringar i lägenheten

Om ni skall göra några större förändringar i er lägenhet så ta kontakt med styrelsen innan ni påbörjar dessa arbeten. Med större arbeten avses t.ex. ingrepp i bärande väggar och ingrepp i olika ledningar eller rör. Styrelsen har tillgång till de ritningar som behövs för att göra ert arbete så enkelt som möjligt. Ämnar ni sätta upp markis eller byta tyg i befintlig markis, skall styrelsen kontaktas för godkännande. Parabolantenn får ej sättas upp. Läs mer om förändringar i lägenheten.

Garage

Det är inte tillåtet att tvätta bilar i garaget. Tänk även på att inte förvara hjul, biltillbehör etc. vid er p-plats då det kan vara stöldbegärligt samt förhindra vid städning. Du får enbart förvara bilar på bilplatser och motorcyklar på motorcykelplatser.

Trapphus

På grund av risken för anlagd brand, framkomlighet för räddningstjänst (och grannar) är det inte tillåtet att:

  • ha dörrmattor
  • att förvara saker, t.ex. paraplyer, barnvagnar, cyklar eller möbler,
  • förvara sopor (inte ens temporärt)

Utöver att underlätta för eventuell utrymning blir det dessutom lättare för våra städare att göra ett bra jobb.

Sidan reviderades 2022-06-22.