Föreningsdokument

Blanketter

Ritningar

Föreningen valt att inte längre hålla ritningar över fastigheten rörande vatten- värme- och elledningar publika. Detta i syfte att undvika missöden i samband med renoveringsprojekt. Om du vill ha ritningar inför din ombyggnation ombeds du kontakta styrelsen via hemsidan, så kan vi tillse att du får den information du behöver. Passa även på att kontrollera informationen som finns gällande renovering och ombyggnation.

Stadgar

Föreningens nuvarande stadgar antogs slutligen på årsstämman 2023 och finns att ladda ner här:

Föreningsstadgar

Kompendier

Kompendier delas ut fysiskt till alla boende i föreningen och innehåller utöver årsredovisning och revisorernas berättelse, även propositioner och motioner som skall behandlas under stämman.

Stämmoprotokoll

Nedan listas stämmoprotokoll från föreningens senaste stämmor. Notera att det av utrymmes- och integritetsskäl inte alltid finns med bilagor. Ifall ni önskar studera bilagorna, så kan ni kontakta styrelsen genom formuläret på denna sidan.

Årsredovisningar

Varje år publiceras föreningens årsredovisning och denna är en indikation på hur föreningen mår och hur den finansiella statusen för ser ut. Nedan listas årsredovisningen för de senaste åren.

Externa dokument