En motion är ett förslag till en föreningsstämma. Du som delägare kan skicka in motioner upp till en månad innan utsatt tid för stämman. Tänk på att en väl genomarbetad motion gör det lättare för alla att förstå och ta ställning till – både styrelsen som skall skriva ett yttrande och de övriga delägarna på stämman som skall fatta beslut. En bra motion bör innehålla följande:

  1. Rubrik – Talar om vad det rör sig om. Läser man rubriken skall det framgå att det handlar om en motion och ungefär vad den berör.
  2. Bakgrund och syfte – Beskriv vad som är upprinnelsen till motionen, hur kom idén till motionen? Beskriv även vad syftet med motionen är.
  3. Motivering – Argumentera för varför motionen behövs.
  4. Yrkande – Formulera tydliga beslutsförslag som du anser att föreningen skall ta ställning till, förslagsvis formulerade som en eller flera att-satser.
  5. Undertecknare – Vem eller vilka är det som står bakom motionen

När du skrivit in din motion skickar du in den till styrelsen senast en månad före föreningsstämman. Detta gör du enklast via vårt ordinarie kontaktformulär där du väljer Motion som ärende. Det går även att lämna via en lapp i styrelsens brevlåda.

Styrelsen går igenom motionen och formulerar ett yttrande för hur de anser att motionen skall behandlas på stämman. När årsstämmans kallelse skickas ut så kommer din motion att vara upptagen på dagordningen och du får då vara beredd att själv presentera den på stämman.

Senast reviderad 2022-03-14