Föreningens samtliga trappuppgångar är utrustade med elektroniska postlådor (fastighetsboxar) som öppnas med tagg. De finns i två varianter, där den största skillnaden är att ena varianten har en monterad hållare för huruvida man önskar reklam eller ej. I den andra varianten löses detta genom att en del av namnfönstret används till att skriva ”Ingen reklam”.

För att välja huruvida du önskar reklam eller inte på de som saknar separat hållare, så öppnar ni lådan som vanligt och trycker på den gröna lysande knappen vid ert namn. Då kommer undre raden att bytas ut till ”Ingen reklam”. För att ta bort denna markering, tryck på den gröna knappen igen.

Namnen som står på brevlådan hämtas automatiskt från passagesystemet och är detsamma som står angivet i porttelefonen. Då man byter namn kan det ta upp till ett dygn innan förändringen slår igenom. Om det står fel namn, kontakta TidX

Det är inte lov att sätta egna lappar på utsidan av våra postboxar.

Hur fungerar det?

Du låser upp din låda med samma tagg som till föreningens beröringsfria låssystem Aptus (som du kan läsa mer om här). För att öppna håller du taggen ovanför läsaren på postboxen och din brevlåda öppnas.

När du hämtat din post trycker du försiktigt igen luckan tills du hör att den går i lås.