Här listas pågående arbeten och kända fel som påverkar oss. Ifall ditt problem inte är känt så kan du göra en felanmälan.

Aptus

Inga kända störningar.

Hissar

Inga kända störningar.

Elnät

Inga kända störningar.

Telefoni

Inga kända störningar.

Bredband

Inga kända störningar.

Vatten och avlopp

 Ing kända störningar.

Värme

Inga kända störningar.

TV

Inga kända störningar.