Här listas pågående arbeten och kända fel som påverkar oss. Ifall ditt problem inte är känt så kan du göra en felanmälan.

Aptus

Inga kända störningar.

Hissar

För närvarande är hissen på Sjömansgatan 3 ur funktion. Vi är medvetna om problemet och jobbar på att lösa det så fort som möjligt.

Elnät

Inga kända störningar.

Telefoni

Inga kända störningar.

Bredband

Inga kända störningar.

Vatten och avlopp

Inga kända störningar.

Värme

Inga kända störningar.