Här listas pågående arbeten och kända fel som påverkar oss. Ifall ditt problem inte är känt så kan du göra en felanmälan.

Aptus

Inga kända störningar.

Hissar

Inga kända störningar.

Elnät

Inga kända störningar.

Telefoni

Inga kända störningar.

Bredband

Inga kända störningar.

Vatten och avlopp

Inga kända störningar.

Värme

Inga kända störningar.

TV

Com Hem förlänger tillfälligt avtalet med TV4

Just nu pågår förhandlingar mellan Com Hem och TV4 Media om ett långsiktigt avtal om rätten att sända TV4-kanalerna och C More. Något nytt avtal är ännu inte undertecknat, men parterna har kommit överens om att förlänga det befintliga avtalet till klockan 23:59 den 1 november 2020.

För mer information, gå in på ComHems hemsida.