I föreningen finns tre stycken cykelrum, placerade på Paradisgatan 18, Kompassgatan 5 och i skyddsrummet på Sjömansgatan 3. I cykelrummen förvarar vi enbart cyklar och allt som inte hör hemma här kommer att bortforslas av fastighetsskötaren.

Tänk på att parkera din cykel så att den inte hindrar någon annan.
Är du i behov av att fylla luft i däcken på din cykel så finns det en kompressor för detta ändamål i cykelrummet på Sjömansgatan 3.