Styrelsen har mottagit era synpunkter och den oro som uttryckts gällande de skator som bor i träden på vår innergård. Det är viktigt för oss att värna om både vår miljö och de djur som lever i vår närhet. Samtidigt måste vi säkerställa att träden på vår innergård beskärs regelbundet för att de ska förbli friska och säkra för oss alla.

Vårt mål är att finna en balans mellan att upprätthålla trädens hälsa och säkerhet och att skydda de djur som bor i dem. Vi uppskattar ert engagemang och era synpunkter som hjälper oss att göra vår bostadsmiljö så trivsam och hållbar som möjligt.