Nu är det dags för städning av garaget. I syfte att underlätta för alla att flytta sina fordon, kommer städningen att ske ett plan åt gången under totalt tre dagar. Städningen påbörjas tisdagen den 16 april med översta plan (infartsplan). Du behöver bara flytta på ditt fordon den dagen då vi städar planet där du har din parkeringsplats:

Tisdag 16 april kl. 09.00 – 14:00: Översta plan (infartsplan) samt passage ner mot mellersta plan

Onsdag 17 april kl 09.00 – 14:00: Mellersta plan samt passage ner mot bottenplan.

Torsdag 18 april kl 09.00 – 14.00: Bottenplan (utfartsplan)

Vänligen tillse att era fordon inte står i garaget under denna tid, för att städningen skall kunna genomföras så effektivt som möjligt.