Om du funderar på att skicka in en motion är det dags att göra det, innan februari är slut.

Läs mer om motioner här:

Saxat från stadgarna:§ 15 MotionerMedlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads utgång.