Myndigheterna har beslutat att fasa ut kvicksilverbaserade belysningar 2023. Syftet är både att spara miljö samt att reducera energiförbrukningen.

Hos oss i Lustgården har vi sedan flera år tillbaka ersatt gammal belysning med mer energieffektiv LED.

Nu är det dags att byta ut all gammal belysning i garaget och ersätta med modern LED belysning. Efter genomförande av denna investering kommer vi i princip att ha bytt all belysning till LED i hela fastigheten.

Arbetet med detta projekt kommer att starta vecka 36 och naturligtvis kommer det att innebära att bilar behöver flyttas. Arbetet kommer att indelas i olika etapper och bilar kommer inte att kunna parkera på sina platser under något dygn.

Detta är bara en inledande information och mer detaljerad information kommer senare,

//Styrelsen