Vid styrelsemöte 2022-12-13 behandlade styrelsen budget för 2023. Till följd av de stora kostnadsökningar som har uppkommit nödgas föreningen höja alla avgifter med 8%. Detta innebär en ökning av avgifter för lägenheter, hyrförråd och garageplatser. Detta gäller från 1 februari 2023.

Förhoppningen är att denna höjning skall vara tillräcklig även för kommande kostnadsökningar under året. Skulle det visa sig att prognoserna inte är tillräckliga kan ytterligare höjning komma under året.

Vi har nu efter en lång tids diskussioner nått ett nytt avtal med Nordic Wellness för att kunna använda gymmet på Fjällgatan. Till vår stora glädje bibehåller de priset under 2023. Det innebär att boende i Lustgården betalar 1995 kr och seniorer betalar 1495 kr.

Brf Lustgården
Styrelsen