I samband med föreningens extrastämma torsdagen den 11 november informerades det om att gymmet har permanent stängts på grund av bullerproblem. Styrelsen har därför tagit kontakt med Nordic Wellness på Fjällgatan i syfte att förhandla fram ett erbjudande för föreningens medlemmar. Därför har du som boende i föreningen möjlighet att beställa ett års lokalt medlemskap på klubb Fjällgatan för endast 1995:-, seniorer 1495:- (ord.pris 4188kr ) Medtag legitimation så kan du köpa ditt medlemskap direkt på plats. Erbjudandet gäller t.o.m. 2022-12-31.

Från och med december månad kommer expeditionstiderna att flyttas till att i regel inträffa första helgfria tisdagen i varje månad mellan klockan 18:30-19:30. Det finns emellertid tillfällen då tiden kan behöva flyttas eller ställas in och aktuell information kommer då att anslås via föreningens hemsida samt de elektroniska anslagstavlorna.

Vi vill återigen påminna om att det fortfarande är problem med dörrmattor i trapphusen, och vi uppmanar er som har dessa att ta bort dem. Anledningen är att städningen blir lidande och att de utgör en snubbelrisk vid utrymning om elen faller bort och det blir mörkt i trapphusen. Av samma anledning skall trapphusen vara tomma och får inte användas till förvaring av lösöre.