Årets föreningsstämma genomfördes som bekant medelst poströstning och med ett
löfte om en extra stämma när smittspridningsläget tillät det. Trots att pandemin
i världen i högsta grad är närvarande har vi emellertid nått så pass långt att
vi sakta kan återgå till för oss mer normala beteendemönster.
 

Styrelsen har därför tagit beslut om att genomföra en extra stämma under hösten,
där syftet är att bland annat ta beslut kring de motioner som bordlades vid årets
ordinarie föreningsstämma, samt gå igenom och besluta om ett antal propositioner
som styrelsen jobbat med under sommaren och hösten.

Vi kommer samtidigt passa på att ge lite övrig information om vad som händer i
föreningen och vad styrelsen jobbar med just nu. Vi återkommer med en kallelse
till stämman så snart vi har möjlighet till detta.