Som en del kanske märkt har vi sedan en tid tillbaka öppnat övernattningslägenheten för bokning. Detta grundar sig på myndigheters rekommendationer och att det i samhället gjorts vissa lättnader i restriktioner. I och med att föreningen inte genomför en grundlig städning av utrymmet efter varje gäst, så vill vi understryka att nyttjande av utrymmet görs på egen risk. Vi vill samtidigt påminna om varje delägares skyldighet att tillgodose att utrymmet städas efter nyttjandet.