Den tidigare utlysta filmningen av taken fick ställas in med kort varsel och istället kommer en ny filmning av taken att göras antingen tisdagen den 13 juli eller påföljande onsdag den 14 juli. Vilken dag som filmningen sker beror på olika faktorer, däribland väderutsikterna.