Styrelsen har fått en del indikationer på störningar i den automatiska elmätningen har därför kallat in elektriker för att besöka alla lägenheter i syfte att säkerställa att systemet fungerar som det skall. Eftersom dessa mätningar ligger till grund för debiteringen av el kommer arbetet att påbörjas omgående och innebära att elektrikern kommer att ringa på varje lägenhet för att genomföra kontroll av din elcentral.

Arbetet påbörjas under onsdagen den 28 april på Kompassgatan 5 och de kommer successivt att jobba sig igenom alla lägenheter.

Då vi gör detta med mycket kort varsel är vi medvetna om att många kanske inte är hemma. Om du inte skulle vara hemma så kommer elektrikern kontakta dig vid ett senare tillfälle för att eventuellt boka in en tid ifall det behövs.