Nu är det dags för vårstädning av garaget. I syfte att underlätta för alla att flytta sina fordon, kommer städningen att ske ett plan åt gången under totalt tre dagar. Städningen påbörjas måndagen den 26 april med översta plan (infartsplan). Du behöver bara flytta på ditt fordon den dagen då vi städar planet där du har din parkeringsplats:

Måndag 26 april kl. 08.00 – 14:00: Översta plan (infartsplan) samt passage ner mot mellersta plan

Tisdag 27 april kl 08.00 – 14:00: Mellersta plan samt passage ner mot bottenplan.

Onsdag 28 april kl 08.00 – 17.00: Bottenplan (utfartsplan)

Vänligen tillse att era fordon inte står under garaget under denna tid, för att städningen skall kunna genomföras så effektivt som möjligt.