Nu är det snart dags för årets stämma. Som bekant kommer denna bli annorlunda jämfört med tidigare, då den kommer att vara utan sammankomst. Alla delägare i föreningen kommer därför att tillsammans med sitt kompendium även få utdelat en röstsedel som skall användas vid röstning till stämman. Du kommer att kunna rösta både via papper och elektroniskt och ytterligare instruktioner för hur du går tillväga finns i det kompendium som du kommer att få utdelat till dig inom kort.

Röstningsperioden börjar torsdagen den 8 april klockan 08.00 och avslutas torsdagen den 15 april klockan 18.00.

Kompendiet finner ni i elektronisk form här:

Kompendium till årsstämma 2021