Entreprenaden med gården löper på framåt och tätskiktet är nu färdigställt. Som ni säkert har sett så har vi påbörjat arbeten med att bygga upp gården på nytt, arbeten som pågår just nu är följande:

  • Plattläggning
  • Snickeriarbeten på garagevägg
  • Nya plåtar kommer på plats
  • Planteringslådor har ställts ut
  • Markvärme för snö och is-smältning läggs ut i gångstråk på gården

Kommande veckor kommer vi att fortsätta med plattläggningen, vi kommer också påbörja arbeten med den nya lekplatsen samt med uteplatserna på gården.