Arbetena med innergården går vidare och vi har nu rivet av hela den gamla innergården och även det gamla tätskiktet. Under nästa vecka kommer arbeten med det nya tätskiktet påbörjas och därför kommer det vara en kortare tid då det inte är helt tätt på bjälklaget med risk att vatten tränger ner i källaren vid regn.

Entreprenören kommer att täcka in speciellt känsla delar av bjälklaget.

Utöver detta kommer det på eftermiddagen på måndag den 27 april finnas träreglar tillgängligt för er med förråd i denna del av fastigheten så att ni kan palla upp saker som står direkt på golvet i era förråd.

Reglarna kommer att placeras i garaget på mellanplan, dvs innanför dörren som vetter mot den nedre grillplatsen.