jun
11
tor
Årsstämma 2020 @ Repslagaregården
jun 11 kl. 18:00 – 21:00

Välkomna till föreningens årsstämma!

Notera att årets stämma blir lite annorlunda jämfört med tidigare år, på grund av den rådande pandemin. Bland annat kommer föreningen inte att bjuda på någon förtäring i samband med stämman.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar, allrahelst de som tillhör en riskgrupp, att nyttja sin rätt att göra sin röst hörd genom ombud. För att underlätta detta har kravet på vem som får agera ombud vidgats, vilket bland annat innebär att den som agerar som ombud inte behöver vara boende i föreningen samt att ett ombud kan föra flera delägares talan. Blankett för detta distribueras i samband med det tryckta kompendiet, och finns även att ladda ner här: Fullmakt till föreningsstämma 2020

Inga motioner från delägare har inkommit och styrelsen har medvetet valt att inte lägga några propositioner till denna stämma, i syfte att kunna genomföra stämman så snabbt och effektivt som möjligt. Handlingar inför stämman kommer att delas ut under vecka 22, och kan redan nu laddas ner och läsas här: Kompendium till årsstämma 2020.

Styrelsen rekommenderar starkt att maximalt en deltagare per lägenhet ansluter till stämman, för att vi lättare skall kunna följa de restriktioner och rekommendationer som givits av myndigheter. För att kunna förbereda oss på hur vi skall agera i händelse av att det trots vår uppmaning ansluter för många delägare, önskar styrelsen att ni anmäler ert tänkta deltagande genom formuläret nedan. Notera återigen att vi avråder från fler än en deltagare per lägenhet.

Ange föreningens lägenhetsnummer på er lägenhet.
Ange eventuell övrig information som du vill delge styrelsen inför stämman.