Uppstart trapphusrenoveringar

0

Introduktion

Här kommer uppstartsinformation om kommande stora renoveringarna i Brf Lustgården. Avsändaren för informationen är föreningens styrelse.

ENTRÉ UTVÄNDIG P12 NÄRBILD

Bakgrund

Under 2012 startade arbetet med att se över föreningens outnyttjade utrymmen på allvar. Det visade sig handla om både helt gömda utrymmen men också optimering av redan kända vilket potentiellt kunde ge föreningen intäkter och därmed säkerställa en stabil och långsiktig ekonomi. Det arbetet har genom flera år nu mynnat ut i bland annat: rejäla uppfräschningar av alla trapphus, förbättrad säkerhet i och omkring vår fastighet, förbättrad tillgänglighet för alla och intäkter till föreningen genom byggnation av lägenheter som redan börjat säljas och inte minst höja värdet på våra lägenheter. Bland mycket annat. Detta kan du läsa om här och löpande över de närmsta åren.

Tidslinje       

2012

Styrelsen startade året med att:

 • analysera föreningens ekonomi och underhållssituation
 • se över rättvisan medlemmar emellan i föreningen
 • skapa en öppenhet via bättre kommunikation
 • etablera en smart långsiktig strategi

Det hölls ett Informationsmöte på våren där styrelsen visade den ekonomiska utvecklingen.

Det hölls ett Informationsmöte på hösten då styrelsen visade sina förslag inför årsstämman.

På Föreningsstämma fattades ett inriktningsbeslut:

 • renovering av trapphus (Styrelsens Proposition 1)
 • realisering av föreningens ekonomiska värden (Styrelsens Proposition 2)

2013

Det hölls 2 st. Extrastämmor där där stämman antog:

 • Revidering av föreningens underhållsansvar för rättvisa medlemmarna emellan.

Det hölls ett Informationsmöte där styrelsen visade på föreningens positiva resultatutveckling.

2014

Ett långt år där styrelsen undersöker, arbetar och bollar många lösningar inför framtiden.

2015

På Föreningsstämman fattades ett första beslut om etapp 1 (Styrelsens Proposition).

Det hölls 2 extrastämmor som fastställde planerna för etapp 1 och 2 det vill säga…

Nuläge

Just nu befinner föreningen sig i ett läge där det äntligen är dags att sätta igång med första etappen: Göra i ordning Sjömansgatan 3 (vidare kallad S3) samt Paradisgatan 12 (vidare kallad P12). Inför detta kommer styrelsen kalla de boende på dessa adresser till ett kort infomöte kring praktiska förändringar under renoveringen i just dessa trapphus. Därefter kommer ritningar och skisser finnas tillgängliga för alla i dessa trapphus. Mötet beräknas äga rum i starten av februari och alla boenden kommer kontaktas.

Kommunikation under renoveringarna

Det är styrelsens högsta ambition att hålla alla föreningens medlemmar informerade inför och under renoveringarna. Därför är kommunikationen planerad som sådan:

 • Föreningens hemsida www.brflustgarden.se: Här är navet i kommunikationen. Du kommer att hitta all allmän och löpande information här på bloggen samt ritningar, bilder, och kontaktinformation.
 • Nyhetsbrev: du som prenumererar får löpande information om större nyheter under renoveringen.
 • Trapphus och hissar: löpande, praktiskt information som oftast berör respektive trapphus kommer ske från entreprenörerna i första hand via lappar i hiss och vid entréer. Här hittar du också information om vilka som anlitats för entreprenad under de olika momenten så att du vet vem som rör sig i huset och när. Det kommer också finnas kontaktinformation till både styrelsen och entreprenör samt vem som är ansvarig under respektive ombyggnad. Denna info hittar du förstås också på hemsidan.
 • Eventuella informationsmöten: Om det uppkommer ny information kring renoveringarna som bedöms omfattande kommer styrelsen kalla till informationsmöten på hemsida och i trapphus.

 

Kontakt

Ansvarig i styrelsen: Ulf Netzler, ulf.netzler@brflustgarden.se

Bilagor (i PDF om inget annat anges)

Underlag renoveringar (ZIP-fil med protokoll, stämmor, kallelser)
Tvättstugan P12, skisser
Paradisgatan 12 korridor, planskiss
TRAPPHUS, KORRIDOR, GÄSTLGH, P12
Sjömansgatan 3, planskiss