Golvsliparna kommer tillbaka

Nu är det dags för golvsliparna att komma tillbaka! Onsdag 1:a februari till den 8:e februari gör de klart Sjömansgatan 1, samt kompletterar på Sjömansgatan 3 och Paradisgatan 12. Sedan på onsdag den 9:e februari till den 1:a mars kommer de att arbeta på Fjällgatan 28.

Golvslipning Sjömansgatan 1

På måndag (den 5:e december) börjar trapphusrenoveringen på Sjömansgatan 1. Den börjar med att golven i trapphuset ska slipas. Vill ni redan nu se hur det kommer att se ut i trapphuset kan ni besöka Paradisgatan 12 där man redan gjort samma slipning. Arbetet beräknas pågå fram till den 22:a december då de tar paus (för julefriden) och återupptas igen den 9:e januari.

Renoveringsinformation vecka 48

TWL har nu samlat ihop sina mannar och kommer från och med nästa vecka (48) att fortsätta arbetet som Bygg och Konsult ej har färdigställt. De kommer omgående att börja med färdigställandet av lokalerna vid Kompassgatan 7 samt vid Sjömansgatan 1. Detta kommer att innebära en del bilning och borrning, det som vi i vanlig folkmun kallar störande arbeten. Parallellt med detta kommer de även att färdigställa trapphusen på Paradisgatan 12 samt Sjömansgatan 3. Framtiden De kommer att påbörja byggnationer av nya lägenheter […]

Information om fortsatt renovering / dörrbyte

Så fort TWL (som är det nya byggbolaget vi anlitat) kommit igång ordentligt med arbetet här hos oss kommer vi att fortsätta med trapphusrenoveringar. Vi kommer att börja med nedre delen av gården. Detta innefattar Paradisgatan 14, Fjällgatan 28, samt Sjömansgatan 1. Och något av det första som kommer att ske är att vi byter ut alla dörrarna i trapphusen, till de nya ljusa björk-dörrarna som används på Sjömansgatan 3 och Paradisgatan 12. Detta arbete kommer att påbörjas den 9:e […]

Störande arbeten vecka 45

Vi har fått reda på att det finns en del ”mindre montagearbeten kvar på Kompassgatan 7, Sjömansgatan 3 och Paradisgatan 12” som kommer att innebära störningar för er som är hemma. Mer precist gäller det ”sporadisk borrning i samband med infästning av div elinstallationer och undertaksmontage samt infästning av nya fönster och dörrpartier.” För kommentarer, kontakta oss på info@brflustgarden.se

Nya hissar Paradisgatan 12

Nu på måndag (26:e september) påbörjas nästa etapp vad gäller nya hissar på Paradisgatan 12. Rivning På måndagen börjar rivningen av den gamla hissen. Montering Den nya hissen börjar monteras vecka 41 (10:e oktober) om allting går enligt planerna. Färdigställande Och arbetet planeras vara klart den 28:e oktober. Kommentarer Finns det något ni vill anmärka på får ni gärna maila oss på info@brflustgarden.se

Nya dörrar på G!

Lite information till er som bor på Sjömansgatan 3: Arbetet med byte av hiss på Sjömansgatan 3 startar måndagen den 22/8 och hissen skall vara klar måndagen den 26/9. Innan detta kommer befintliga gamla lägenhetsdörrar att bytas ut av Secor AB, de kommer att informera (och hålla kontakt med) lägenhetsinnehavarna.

Skydda er mot brand

Med tanke på bränder som man hör om på TV och radio (Kortedala ex. vis) vill vi passa på att informera om att bränder oftast startar i kök. Vanliga orsaker till brand i lägenheter är torrkokning, glömt att stänga av spisen och smutsig köksfläkt (från GP). Ett par tips är att stoppa filtret från fläkten i diskmaskinen emellanåt och använda locket om det brinner eller torrkokar. För er säkerhet rekommenderar Räddningstjänsten och vi i styrelsen att alla medlemmar skaffar minst […]