Hantering av granar

Hej alla delägare, och god fortsättning! Glöm inte att ni absolut inte får slänga/ställa era gamla granar i något av soprummen. Varje gran som hamnar i soprummen kostar oss extra pengar för transport och hantering. Istället kommer vi att hyra in en container lagom till att julen tar slut, runt tjugondag Knut där ni kan slänga alla era granar och annat skräp ni samlat på er. Vår fastighetsskötare kommer i samråd med våra olika sopnissar att se över behovet av […]