Sugen på att glasa in balkongen?

0

Ett extrarum, växthus eller en läshörna. Föreningens balkonger är tacksamma att glasa in och därför har många valt att göra detta under åren.

Styrelsen har sammanfattat den information som behövs för dig som vill veta mer och beställa inglasning, både i detta inlägg och under posten förändra.

Så funkar balkonginglasning i Brf Lustgården

Inglasningar kräver bygglov, vilket godkänns, men innebär en administrativ kostnad från stadsbyggnadskontoret. Detta står medlemmen för. Den kan omfatta flera balkonger, så om någon annan vill glasa in samtidigt kan ni dela på kostnaden, använd gärna trapphusets anslagstavla! Kostnaden är runt 2000. Medlemmen är ansvarig för att söka och administrera bygglovet. Läs mer om bygglov på kommunens hemsida.

Eftersom föreningen eftersträvar att fasaden ska vara så enhetlig som möjligt rekommenderar vi Alnova eller Lumon  som leverantör, dock får du välja någon annan så länge inglasningen är ram- och färgfri. Dessutom måste den vara brandklassad kunna demonteras helt. Medlemmen är alltid ansvarig för alla kostnader kring inglasningen och att den tas ner i samband med fasadarbeten. Därför bör du välja en som är enkel att plocka bort. OBS! Inglasningen måste vara av sådan typ att det inte syns något mellan rutorna. Är du osäker, fråga styrelsen så det blir rätt.

Om du inte väljer Alnova eller Lumon så måste valet godkännas av styrelsen. Skicka i så fall över produktblad eller liknande, så vi kan ta ställning! info@brflustgarden.se