Rensning i gemensamma utrymmen

0

Det har tidigare aviserats att det i barnvagnsrummen endast får stå barnvagnar och vi kommer inom kort att genomföra en rensning i dessa utrymmen för att säkerställa att så är fallet.

Likaså kommer det att ske en rensning i cykelrummen med syftet att endast cyklar skall kvarstanna.

Med detta ombeds ni som har andra föremål i dessa utrymmen att ta omhand dessa snarast då de annars kommer att bortforslas för att få kvitteras ut mot beskrivning vid en senare tidpunkt.