Filmning av tak

0

Under onsdagen den 10/4 kommer taken på fastigheten att filmas. Arbetet förväntas påbörjas klockan 13:00 och tar ungefär en timma.

Syftet med detta arbete är att undersöka takens kondition och eventuell beväxning som skall åtgärdas.