Åter igen enkelriktad trafik som gäller i garaget.

Torsdag den 13 juni mellan klockan 08:00 och 16:00 kommer vi att påbörja utbyte av utfartsport till vårt garage. Under arbetet kommer utfarten att vara stängd och därför gäller dubbelriktad trafik genom infartsporten på övre plan. Arbetet kan komma att fortsätta under fredagen.

Vi uppmanar er att iaktta största möjliga försiktighet under denna tid och hjälpa varandra!

På måndag 3/6 kommer det att arbetas med den trasiga brunnen på nedersta plan i garaget.Vi ber därför er som framför fordon i garaget att iaktta största möjliga försiktighet under måndagen.

Det har tidigare aviserats att det i barnvagnsrummen endast får stå barnvagnar och vi kommer inom kort att genomföra en rensning i dessa utrymmen för att säkerställa att så är fallet.

Likaså kommer det att ske en rensning i cykelrummen med syftet att endast cyklar skall kvarstanna.

Med detta ombeds ni som har andra föremål i dessa utrymmen att ta omhand dessa snarast då de annars kommer att bortforslas för att få kvitteras ut mot beskrivning vid en senare tidpunkt.

Onsdagen den 12 juni mellan klockan 08:00 och 16:00 kommer vi att rengöra vårt garage. Vi uppmanar er som har plats i garaget att lämna era platser tomma under denna tid.

Om din bil eller MC står kvar så blir det svårare att göra rent och dessutom så vill vi undvika att ni får skador på era fordon under arbetets gång.

Hälsningar,
Styrelsen i Brf Lustgården

Under mitten av nästa vecka kommer det en container till gården. Passa på att bli av med allt skräp som ni inte kan bli av med i våra soprum, som gamla skrymmande möbler och liknande.

Containern hämtas åter under måndagen den 6 maj.

Idag den 9/4 har vi åter kontakt med vårt Aptus-system, vilket betyder att samtliga tvättstugor och övernattningsrummet Adam kan bokas som vanligt.

Gästlägenheten Eden kan för närvarande endast bokas via den dedikerade tavlan utanför denna lägenhet.

På grund av att vi inte har någon kontakt med vårt Aptus-system, så är det inte möjligt att boka tvättid på Sjömansgatan 1, Sjömansgatan 3 eller Paradisgatan 12.

Med anledning av detta så är nu dörrarna in till dessa tvättstugor upplåsta och det finns en bokningslapp i respektive brevlåda i vilken ni fyller i ert tresiffriga lägenhetsnummer.

Detta kommer att fortgå till dess att vi åter kan komma åt vårt system, vilket förhoppningsvis sker under veckan.

UPPDATERING: Från och med 9/4 så fungerar återigen bokningen och samtliga tvättstugor bokas nu som vanligt.

apr
9
0

Filmning av tak

Under onsdagen den 10/4 kommer taken på fastigheten att filmas. Arbetet förväntas påbörjas klockan 13:00 och tar ungefär en timma.

Syftet med detta arbete är att undersöka takens kondition och eventuell beväxning som skall åtgärdas.

Under tisdagen (2/4) gick en kabel av i samband med arbete i vår fastighet. Detta har lett till att vårt elektroniska passersystem Aptus (taggarna) har drabbats såtillvida att det inte går att boka tider till t.ex. tvättstugor och övernattningslägenheter.

De som har Telia som tjänsteleverantör av bredband kan heller inte komma åt Internet och vi ber samtliga delägare som upplever problem att felanmäla detta till Telia snarast. Detta görs på deras hemsida https://www.telia.se/privat/support eller via deras kundtjänst på telefon 90200.

Vi i styrelsen och Telias entreprenör jobbar med att få det löst så fort vi kan.

Sedan en tid tillbaks så är gymmet nu färdigställt och redo att användas. Gymmet är utrustat med motionscyklar, träningsmaskin, träningsbänkar, hantlar, skivstänger, roddmaskin, m.m.

För att kunna nyttja gymmet krävs att din tagg är registrerad för detta. Samtliga delägare som var på invigningen av gymmet har fått sina taggar registrerade och har således redan tillgång. Om ni missade detta tillfälle så hänvisar vi er till nästkommande expeditionstid, dit du får ta med den eller de taggar ni önskar använda till gymmet.

mar
18
0

Angående elmätning

Då våra elmätares batterier i vissa fall lagt av med att sända info om din elförbrukning har vi i vissa fall inte fått något värde. Är du en av dessa får du inom kort en ny avisering med ett schablonbelopp som är i nivå med vad du tidigare har förbrukat. Vi kommer manuellt läsa av din mätare inför årsskiftet då mätaren i din lägenhet fungerar fullt ut.

Under resten av året kommer förmodligen fler batterier att ta slut vilket gör att vi även där går över till ett schablonbelopp. Efter manuella avläsningen kommer vi att balansera aviserade belopp med verklig förbrukning för att nå fullständig rättvisa.

Vi har och håller som bäst på med att installera nya elcentraler i 6 av våra 10 trappuppgångar som är klara innan sommaren. Resterande trappuppgångar håller vi som bäst på med att planlägga för nya elcentraler. Vid oklarhet kontakta oss gärna via info@brflustgarden.se

Hälsningar,
Styrelsen


Nu är tiden kommen för årets föreningsstämma! Kallelse har redan gått ut i pappersform i samtliga delägares brevlådor.

Stämman äger rum tisdagen den 16 april, klockan 18.00 i Repslagargården på Repslagargatan 5.

Dagordning, verksamhetsberättelse, propositioner, etc hittar ni här:

Önskar ni mat vid stämman så måste detta anmälas senast torsdagen den 11 april, och detta görs enklast via följande länk:

https://goo.gl/forms/tk4SF6Mqpr3a8eRf2

Om det av någon anledning inte går, så kan man även anmäla sig genom att skicka ett mail till info@brflustgarden.se, eller lägga en lapp i föreningens brevlåda på Sjömansgatan 1. Svaret skall innehålla tresiffrigt lägenhetsnummer samt antal personer.

Vill du, men kan inte gå? Då kan du skriva ut och lämna en fullmakt i Styrelsens brevlåda:


Nu finns ett nytt nummer av Fikonbladet, som du kan ladda ner här:

jan
26
0

Motionera mera!

Torsdagen den 28 februari är det sista dagen att lämna in motioner till årets stundande årsstämma.

En motion är ett förslag till beslut som väcks av en eller flera medlemmar. Styrelsen gör sedan ett yttrande och föreslår för stämman avslag eller bifall för motionen. Motionen och yttrandet utkommer tillsammans med kallelsen till stämman minst 2 veckor innan. En medlem från varje bostadsrätt får på stämman rösta för eller emot förslaget. Det är alltså stämman som bestämmer om motionen bifalles eller avslås.

Din motion skickas in med e-post till info@brflustgarden.se eller lämnas i expeditionens brevlåda på Sjömansgatan 1 senast den 28 februari 2019.

Såhär skriver du en motion:

 1. Rubrik som sammanfattar vad motionen handlar om – kort, informativ och tydlig.
 2. Sammanfattning – kort introduktion av problemet samt rekommendation.
 3. Bakgrund med ev. frågeställningar.
  Beskriv problemet och behov av lösning;
  – Vad är anledningen till att denna motion behöver ställas?
  – Ange vilka bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget.
  – Beskriv eventuella möjligheter och hinder.
 4. Bedömning.
  Föreslå en lösning på frågan och beskriv hur lösningen svarar mot behovet.
 5. Skriv fullständigt namn på dig/er som lämnar motionen, adress samt lägenhetsnummer.


Från och med i mars kommer Telia påbörja utbyte av gamla nätverkskablar i vår fastighet och detta förväntas pågå till efter sommaren. I samband med detta kan det behöva bilas i väggar i trapphus, vilket medför att det kommer att bli en hel del buller.

Telia kommer att gå ut med information i god tid innan något arbete påbörjas som kommer att medföra hög ljudvolym.

Under helgen kring tjugondag Knut kommer en container att finnas uppställd på gården för att slänga våra uttjänta julgranar.

Containern kommer under fredagen den 11 januari och hämtas någon gång under måndagen den 14 januari.

söndag den 16/12 mellan klockan 15-17 bjuds det på lite glögg och tillbehör i det nybyggda gymmet invid cykelrummet på Sjömansgatan 3.

Hjärtligt välkomna!


Måndagen den 3 december har styrelsen tillfälligt sin expedition i Loungen vid garageutfarten vid Sjömansgatan 1.

Nov
27
0

Håll tiden!

Det har kommit till vår kännedom att tider inte alltid hålls när det kommer till tvättstugor och torkrum. Detta orsakar både frustration och sprider osämja oss delägare emellan. Vi vill därför uppmana samtliga att hålla sina tider så att de gemensamma utrymmena kan nyttjas på bästa sätt samt för att skapa en så trivsam stämning som möjligt.

Förutom att hålla tiden vid tvättstugan så finner ni fler trivselregler här!


I samband med att de nya postboxarna har tagits i bruk så skall de gamla brevlådorna att monteras ned. För att underlätta detta arbete ber vi er att snarast sätta era gamla brevlådenycklar i låsen, så att de kan öppnas och därmed monteras ner.

Detta gäller er med nya postboxar och som bor på följande adresser:

 • Sjömansgatan 1
 • Sjömansgatan 3
 • Paradisgatan 12
 • Paradisgatan 14

Hälsningar,
Styrelsen

Nu finns vinterns nummer av BRF Lustgårdens nyhetsbrev Fikonbladet ute!

Läs numret här!

Måndagen den 5 november mellan klockan 08:00 och 16:00 kommer vi att rengöra vårt garage. Vi uppmanar er som har plats i garaget att lämna era platser tomma under denna tid.

Om din bil eller MC står kvar så blir det svårare att göra rent och dessutom så är det ett enkelt sätt att undvika eventuella skador på fordonen som kan uppkomma i samband med rengöringen.

Hälsningar,
Styrelsen i Brf Lustgården

Rensa garderoben eller städa ur ditt förråd inför hösten! Den sjunde september kommer en container till gården så att du kan passa på att slänga ditt skräp. Containern kommer att stå på gården över helgen och hämtas efterföljande måndag den tionde september.

/Styrelsen

Nu finns det ett nytt nummer av Fikonbladet som du kan ladda ner och läsa:

Fikonbladet Höst 18

Styrelsen har fått information från flera delägare om uppmärkning av dörrar och brevlådor samt inbrottsskador på föreningens dörrar. Märkning kan röra sig om gummiband på dörrhandtaget eller stora mängder post i brevlådan. Syftet med detta kan vara att avgöra huruvida en delägare är hemma eller inte och om man ser något liknande så är det bra om man tar bort märkningen och eventuellt även ringer på och meddelar vederbörande.

För att ytterligare minimera riskerna för inbrott vill vi även trycka på att inte släppa in folk i trapphusen eller i garaget om ni inte vet vem eller vilka det är.

Vi önskar samtliga delägare en riktigt god sommar!

/Styrelsen

jun
1
0

Cyklar

Hej!

Vi har ju tagit bort cyklar utan märkning i våra cykelrum och dessa kommer att överlämnas till polisen. Känner du på dig att du har en cykel bland dessa, kontakta styrelsen för att återfå den.

Senast den sista augusti 2018 vill vi höra från dig i så fall.

Trevlig sommar!

 

 

jun
1
0

Bokningsystemet

Hej alla delägare!

Nu kommer du att kunna börja boka boka Eden och Adam på lite nya sätt. Du kan välja tre olika sätt att göra detta. Vi börjar med Internet (typ hemma eller på jobbet i datorn):
Om du går till https://brflustgarden.aptustotal.se/ och loggar in med dina uppgifter så kan du boka. Har du inte fått dem, skicka ett mail till info-adressen så skickar vi dem, alternativt kom på våra expeditionstider. Du byter sedan själv lösenord under ”Inställningar” när du kommit in i systemet.
Här ser du idag Eden (gamla övernattningslägenheten), Adam (nya övernattningsrummet) och även de nya och omgjorda tvättstugorna (OBS! Övriga bokas fortfarande med lås). Vi har även lagt till våra tre grillplatser på gården så att man inte planerar en grillning och sedan är någon annan redan där.
Vi kommer att meddela när övriga bokningsbara objekt är klara för bokning i samma system.

Givetvis går det även att boka via de nya Ageratavlorna. Använd din tagg ner till höger så kommer du in och ser menyn där du hittar boka.
Man kan även ladda ner en app och boka i sin smarttelefon. Mer info kommer så fort vi hinner.

På detta sätt hanterar du din bokningar själv. Inga papperslistor i de omgjorda tvättstugorna. OBS! Ingen annan kommer in i tvättstugan under din bokade tid (fyra timmar per pass). Därför är det viktigt att avsluta i tid så inte din tvätt blir inlåst!

En enkel manual i PDF-format finns att hämta här.

Trevlig sommar!

maj
8
0

Vårfest!

Välkomna på vårfest på vår gård den 24 maj klockan 18:00!

Du anmäler er genom att skicka ett mail till info@brflustgarden.se där du skriver hur många ni är, barn och vuxna, samt vilket lägenhetsnummer (vårt interna tre-siffriga, inte skatteverkets). Skriv även om du/ni några allergier. Givetvis går det bra att skriva på papper och lägga i brevlådan utanför expeditionen.

OBS! Vi behöver ha din anmälan senast den 18 maj!

Följ på Facebook