Onsdag den 28 augusti bjuder vi in till informationsträff!
Informationsträffen kommer hållas på Repslagargården och beröra följande ämnen:

  • Ny hemsida för Brf Lustgården
  • Fikonbladets framtid
  • Gymmet
  • Snickarbodens invigning
  • Trivselregler
  • Underhållsplan
  • Byggnationer
  • Gårdsprojektet
  • Frågestund

När? 28 augusti kl. 18:00
Var? Repslagargården, Repslagaregatan 5

Till detta kommer det serveras en räkmacka med efterföljande kaffe.
På grund av lokalens storlek behöver vi begränsa antalet till 2 personer per lägenhet och endast föranmälda garanteras mat.
För anmälan, skicka ett mail till info@brflustgarden.se eller lägg en lapp i styrelsens brevlåda på Sjömansgatan 1.
Anmälan ska vara styrelsen tillhanda senast 20 augusti och innehålla: lägenhetsnummer, antal ätande och ev. allergener

Hoppas vi ses där!

Hälsningar,
Styrelsen i Brf Lustgården

*** Detta problem är nu åtgärdat ***

Telia har för närvarande problem med internetuppkopplingen till våra passagesystem. Detta medför att det inte går att boka något i Aptusportalen eller använda Agera-tavlorna som finns i de nedre trapphusen.
Telia beräknar att det ska lösas efter kl 18 ikväll.

Åter igen enkelriktad trafik som gäller i garaget.

Torsdag den 13 juni mellan klockan 08:00 och 16:00 kommer vi att påbörja utbyte av utfartsport till vårt garage. Under arbetet kommer utfarten att vara stängd och därför gäller dubbelriktad trafik genom infartsporten på övre plan. Arbetet kan komma att fortsätta under fredagen.

Vi uppmanar er att iaktta största möjliga försiktighet under denna tid och hjälpa varandra!

På måndag 3/6 kommer det att arbetas med den trasiga brunnen på nedersta plan i garaget.Vi ber därför er som framför fordon i garaget att iaktta största möjliga försiktighet under måndagen.

Det har tidigare aviserats att det i barnvagnsrummen endast får stå barnvagnar och vi kommer inom kort att genomföra en rensning i dessa utrymmen för att säkerställa att så är fallet.

Likaså kommer det att ske en rensning i cykelrummen med syftet att endast cyklar skall kvarstanna.

Med detta ombeds ni som har andra föremål i dessa utrymmen att ta omhand dessa snarast då de annars kommer att bortforslas för att få kvitteras ut mot beskrivning vid en senare tidpunkt.

Onsdagen den 12 juni mellan klockan 08:00 och 16:00 kommer vi att rengöra vårt garage. Vi uppmanar er som har plats i garaget att lämna era platser tomma under denna tid.

Om din bil eller MC står kvar så blir det svårare att göra rent och dessutom så vill vi undvika att ni får skador på era fordon under arbetets gång.

Hälsningar,
Styrelsen i Brf Lustgården

Under mitten av nästa vecka kommer det en container till gården. Passa på att bli av med allt skräp som ni inte kan bli av med i våra soprum, som gamla skrymmande möbler och liknande.

Containern hämtas åter under måndagen den 6 maj.

Idag den 9/4 har vi åter kontakt med vårt Aptus-system, vilket betyder att samtliga tvättstugor och övernattningsrummet Adam kan bokas som vanligt.

Gästlägenheten Eden kan för närvarande endast bokas via den dedikerade tavlan utanför denna lägenhet.

På grund av att vi inte har någon kontakt med vårt Aptus-system, så är det inte möjligt att boka tvättid på Sjömansgatan 1, Sjömansgatan 3 eller Paradisgatan 12.

Med anledning av detta så är nu dörrarna in till dessa tvättstugor upplåsta och det finns en bokningslapp i respektive brevlåda i vilken ni fyller i ert tresiffriga lägenhetsnummer.

Detta kommer att fortgå till dess att vi åter kan komma åt vårt system, vilket förhoppningsvis sker under veckan.

UPPDATERING: Från och med 9/4 så fungerar återigen bokningen och samtliga tvättstugor bokas nu som vanligt.

Följ på Facebook