Skydda er mot brand

0

Med tanke på bränder som man hör om på TV och radio (Kortedala ex. vis) vill vi passa på att informera om att bränder oftast startar i kök. Vanliga orsaker till brand i lägenheter är torrkokning, glömt att stänga av spisen och smutsig köksfläkt (från GP). Ett par tips är att stoppa filtret från fläkten i diskmaskinen emellanåt och använda locket om det brinner eller torrkokar.

För er säkerhet rekommenderar Räddningstjänsten och vi i styrelsen att alla medlemmar skaffar minst en brandvarnare, en brandsläckare och en brandfilt. Det kan vara bra att kontrollera brandvarnaren med jämna mellanrum, årligen t.ex. vid första advent. Detta för egen säkerhet och ägodelar.

Vi gjort en omfattande besiktning av brandskyddet som har varit eftersatt. Det vi har kommit fram till är att vi behöver följa gällande lagar och regler. Det ska finnas brandsläckare vid alla tvättstugor (färdigt nu). Alla branddörrar måste gå i lås ordentligt. I garaget behöver vi utöka med en nödutgång på nedersta våningen, etc.

Som ni säkert vet, måste gemensamhetsutrymmen (så som gångar i förrådsutrymmen etc.) och trapphusen, som är våra utrymningsvägar, vara tomma. I vårt garage får det endast finnas fordon – alltså inga däck, vätskor etc. Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) får det inte finnas något brännbart i gemensamhetsutrymmen. Vår förening kan få böter om lagen inte följs (5 kap. 2§).

Allt som står i trapphus, garage samt övriga gemensamma utrymmen – och inte hör hemma där -kommer att tas bort av fastighetsskötarna. Om ingen gör anspråk på det inom sex månader, kommer det att slängas. Medlemmar, som inte följer dessa bestämmelser, kommer att få varning.

Citat:

”Utrymningsvägar ska alltid hållas fria från lösa föremål och brännbart material. Därför ska till exempel cyklar, barnvagnar, tidningspapper och kartonger inte ens tillfälligt förvaras i trapphuset.” (Räddningstjänsten)

” – Gångar på vindar och i källare ska hållas fria från hindrande föremål och brännbart material.
– Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva ämnen får inte förvaras på vindar eller i källare.
– Dörrar i anslutning till vindar och källare bör hållas stängda och låsta.
– God organisation och ordning ska råda för att främja brandskyddet. Tänk på att de flesta anlagda bränder startar i källare, soprum, trapphus eller vindar. Stäng brandanläggaren ute!” (Brandskyddsföreningen)

Behöver du skaffa utrustning?

Vi rekommenderar att varje medlem har brandvarnare, brandsläckare samt brandfilt och här är sidor hos ICA-hemma som har alla dessa produkter:

Brandvarnare:  279 kr
Brandsläckare: 349 kr
Brandfilt:            149 kr

Bli säkrare genom att skaffa den utrustning som saknas i din lägenhet.