På onsdag den 8 mars så kommer butiken på Fjällgatan rengöra sina kylmaskiner i garaget.
Rengöringen sker mellan 13,30-14,30. Det kan bli lite smutsigt vid utfarten till Sjömansgatan och kring kylarna på nedre plan vid utfarten.
De delägare som har bilar parkerad i närheten kan bli lite smutsiga.