Reducerad avgift för fordonsladdning
Projektet med att etablera fordonsladdning i garaget är nu till alla delar avslutat. Detta innebär en bättre överblick över kostnaderna. Mot bakgrund av detta, har styrelsen beslutat att reducera kostnaderna för anslutning och månadskostnad.

Från 2022-11-01 gäller en lägre avgift.
Kostnaden är en personlig anslutningsavgift på 2500 kr samt en fast månadsavgift på 200 kr. För avgift till Brf Paradis och Brf Berghell tillkommer moms. Därutöver debiteras självkostnaden för förbrukad el. I dagsläget är el-kostnaden 1,59 kr/kwh.

När du vill ansluta dig till laddsystemet fyller du i avtalet som du finner i länken nedan, undertecknar och sänder en skannad kopia till garage@brflustgarden.se. Så snart du betalt anslutningsavgiften sker anslutning. Inträdes- och månadsavgifterna debiteras av TidX och den löpande kostnaden för förbrukad el debiteras via ditt betalkort av ChargeNode.

Debitering sker till er förening, Brf Paradis och Brf Berghell, klumpvis som i sin tur får hantera debiteringen till sina respektive delägare.

Här är länken till det nödvändiga avtalet:
https://www.brflustgarden.se/wp-content/uploads/Avtal-fordonsladdning-oktober-2022-mall-1.pdf

//Styrelsen