Nu är det dags för städning av garaget. I syfte att underlätta för alla att flytta sina fordon, kommer städningen att ske ett plan åt gången under totalt tre dagar. Städningen påbörjas tisdagen den 7 juni med översta plan (infartsplan). Du behöver bara flytta på ditt fordon den dagen då vi städar planet där du har din parkeringsplats:

Tisdag 7 juni  kl. 08.00 – 14:00: Översta plan (infartsplan) samt passage ner mot mellersta plan

Onsdag 8 juni  kl 08.00 – 14:00: Mellersta plan samt passage ner mot bottenplan.

Torsdag 9 juni  kl 08.00 – 17.00: Bottenplan (utfartsplan)

Vänligen tillse att era fordon inte står i garaget under denna tid, för att städningen skall kunna genomföras så effektivt som möjligt.