UPPDATERING 2021-11-06: Information från Göteborgs Stad har medfört att förutsättningarna för propositionen rörande nya lägenheter inte längre är aktuell. Styrelsen kommer därför att dra tillbaka propositionen.

Torsdagen den 11 november klockan 18 hålls en extra stämma i Carl Johans församlingshem. Stämman kommer bland annat att behandla ett antal propositioner samt motioner som hänskjutits från föreningens tidigare årsstämma.

Styrelsen vädjar till samtliga delägare att inte närvara fler än vad som är absolut nödvändigt, i syfte att minimera spridningen av Covid-19. Av denna anledningen kommer det på stämman inte att bjudas på vare sig mat eller dryck. Vi ser gärna att delägare i möjligaste mån använder sig av möjligheten att rösta via fullmakt, där detta är lämpligt.

Fullständig kallelse och dagordning finner ni här: Kallelse till extra stämma 2021

Handlingar inför stämmar, innefattande propositioner och motioner som skall behandlas finner ni här: Handlingar till extra stämma 2021

Fullmakt finner ni här: Fullmakt till föreningsstämma