Efter en lång tids uppehåll kommer styrelsen att återuppta expeditionstider, med start måndagen den sjätte september, mellan klockan 18:30 till 19:30. På grund av rådande omständigheter kommer vi att ta emot en person per hushåll och maximalt två personer samtidigt inne i Loungen vid Sjömansgatan 1. Det som gäller är således först till kvarn, och övriga får köa utomhus för att kunna hålla avstånd till varandra.

Vidare måste vi tyvärr meddela att gymmet kommer att hållas fortsatt stängt med anledning av bullerproblem. Styrelsen har gjort mätningar i berörda lägenheter och funnit att bullret överskrider myndigheternas gränsvärden. Mer information kring detta kommer framgent.

Slutligen så vill vi informera er om att vi håller på att förbereda en extra stämma som utlovats i samband med årets ordinarie poststämma. Stämman kommer bl.a. behandla de från förra stämman hänskjutna motionerna samt andra diskussioner som är av vikt för föreningen. I dagsläget är inget datum bestämt, och vi återkommer med information i detta ärendet.