Nu är poströstningen för stämman 2021 öppen och du som delägare kan rösta med hjälp av ditt lägenhetsnummer och din unika röstkod som du fått utdelat i din brevlåda tillsammans med kompendiet. Röstar gör du enklast direkt via internet på denna länk:

https://forms.gle/3YtN2gTJZ7sdNTs86

Du som inte har möjlighet att rösta elektroniskt, måste kontakta styrelsen genom en lapp i föreningens brevlåda med namn och lägenhetsnummer senast måndagen den 12 april klockan 12.00 för att erhålla ett röstningsformulär på papper.

Poströstningen är öppen till och med torsdag den 15 april klockan 18.00 – detta gäller oaktat om du röstar via internet eller via pappersformulär.