Årets stämma kommer inte att vara som vanligt, utan kommer enbart att ske via förtidsröstning. Efter att perioden för förtidsröstning har avslutats, kommer styrelsen formellt hålla en stämma i enlighet med föreningens stadgar. För att säkerställa den demokratiska processen behöver föreningen två justerare som fysiskt närvarar och kontrollerar att stämman går korrekt till och att alla delägares röster blir hörda.

I detta uppdrag ingår att kontrollera och räkna inkomna förtidsröster, samt att justera stämmoprotokollet. Hela processen beräknas ta mellan en och två timmar och kommer att äga rum den 15 april klockan 18:00 i nära anslutning till föreningens fastighet.

Styrelsen vädjar till samtliga som har möjlighet att anmäla sig frivilliga till detta uppdrag och bland de som anmält sig kommer två justerare att utses av en till styrelsen oberoende part. Senaste anmälningsdag är söndag den 21 mars.

För att anmäla ditt intresse, klicka här: Intresseanmälan för justerare