Pandemin fortsätter tyvärr och föreningen står inför svårigheter med att genomföra den ordinarie föreningsstämman.

Eftersom pandemilagen begränsar antalet deltagare till max 8, har styrelsen fattat beslut om att genomföra den ordinarie föreningsstämman genom enbart poströstning. Rekommendation om poströstning kommer från vår HSB-ledamot i styrelsen.
Eftersom poströstning också innebär att det inte finns utrymme för diskussioner kommer den utformas så att vi enbart behandlar de av stadgarna obligatoriska punkterna, för att så snart som möjligt kunna hålla en extrastämma där det finns möjlighet att behandla ämnen som behöver diskuteras.

Genomförandet av stämman kommer ske den 15 april och alltså helt utan röstberättigade deltagare.

Instruktioner om poströstning och kallelse kommer gå ut till respektive lägenhets brevlåda under mars månad.