Nu är det nytt år och du har säkert ett nyårslöfte om att motionera mera.

Om du funderar på att skicka in en motion är det dags att göra det, innan februari är slut.

Här kan du läsa om hur du utformar din motion och även skicka in den digitalt

Saxat från stadgarna:
§ 15 Motioner
Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, ska skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före februari månads
utgång.