Projektet med att renovera trapphusen på Kompassgatan 5, 7 samt Paradisgatan 16, 18 och 20 fortsätter. Det är nu dags att demontera brevlådorna på respektive våningsplan för att vi skall kunna måla räckena. Vi ber er att tömma era nuvarande brevlådor samt låta nyckeln sitta i låset. Brevlådor som inte är tömda och med nyckeln i låset måste vi bryta upp och demontera.

Nya brevlådor finns nu för alla på respektive entréplan. All post kommer framöver att finnas i de nya brevlådorna på entréplanen.

För att vi inte skall få stillestånd i projektet behöver detta göras omgående och måste vara avslutat senast den 20 januari.

Tack för er snabba insats!

//Styrelsen